Nácvik obran

Po základním výcviku poslušnosti můžene přejít na speciální cviky zaměřené na ochranu psovoda, a zároveň zdokonalíme poslušnost a ovladatelnost psa.