Spolupráce psovoda a psa

Za spolupráce trenéra prohlubujeme vztah psa a jeho majitele, učíme psa základním povelům a poslušnoti.